Visionext RSS http://www.gyorszol.hu A könnyebb elérhetőség kedvéért... Nyílt nap Sashegyen http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1240 <br /> <b>Ny&iacute;lt napot szervezett a Győr-Szol Zrt. az Orsz&aacute;gos Hullad&eacute;kgazd&aacute;lkod&aacute;si &Uuml;gyn&ouml;ks&eacute;g akci&oacute;j&aacute;hoz csatlakozva az elm&uacute;lt h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n <a href="http://www.gyor.hu">Győrben</a>, a sashegyi hullad&eacute;kkezelő k&ouml;zpontban. Az &eacute;rdeklődők egy bej&aacute;r&aacute;s keret&eacute;ben megismerkedhettek a <a href="http://hulladek.gyor.hu/">Győr Nagyt&eacute;rs&eacute;gi Hullad&eacute;kgazd&aacute;lkod&aacute;si &Ouml;nkorm&aacute;nyzati T&aacute;rsul&aacute;s</a> k&ouml;zponti l&eacute;tes&iacute;tm&eacute;ny&eacute;nek munk&aacute;j&aacute;val, a hullad&eacute;kfeldolgoz&aacute;s menet&eacute;vel, a hullad&eacute;khasznos&iacute;t&aacute;s korszerű form&aacute;ival. Az &eacute;rdeklődők a helysz&iacute;nen tal&aacute;lkozhattak a <a href="http://neki.gov.hu/">Nemzeti K&ouml;rnyezet&uuml;gyi Int&eacute;zet </a> &Eacute;szak-Dun&aacute;nt&uacute;li Kirendelts&eacute;geinek munkat&aacute;rsaival is, akik hasznos inform&aacute;ci&oacute;kkal eg&eacute;sz&iacute;tett&eacute;k ki a l&aacute;togat&oacute;k szelekt&iacute;v hullad&eacute;kgyűjt&eacute;sre vonatkoz&oacute; ismeretit. A ny&iacute;lt nap a v&aacute;rtn&aacute;l is nagyobb &eacute;rdeklőd&eacute;s mellett zajlott, az &oacute;r&aacute;nk&eacute;nt indul&oacute; bej&aacute;r&aacute;sokhoz &ouml;sszesen t&ouml;bb mint 150-en csatlakoztak. </b><br /> Burkolat tisztítás Győr belvárosában http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1239 <br /> <b>A GYŐR-SZOL Zrt. v&aacute;ros&uuml;zemeltet&eacute;si &uuml;zlet&aacute;g&aacute;nak munkat&aacute;rsai a h&eacute;t elej&eacute;n megkezdt&eacute;k a ny&aacute;ri fesztiv&aacute;lok ideje alatt a szok&aacute;sosn&aacute;l nagyobb haszn&aacute;latban l&eacute;vő belv&aacute;rosi utc&aacute;k tiszt&iacute;t&aacute;s&aacute;t. A k&ouml;ztisztas&aacute;gi program sor&aacute;n &uacute;tmos&oacute; aut&oacute;b&oacute;l &eacute;s seprőg&eacute;pből &aacute;ll&oacute; g&eacute;pl&aacute;nccal t&ouml;rt&eacute;nik a takar&iacute;t&aacute;s. Az &uacute;tmos&oacute; aut&oacute;b&oacute;l a burkolatra kijuttatott v&iacute;z feloldja az odaragadt, lerak&oacute;dott szennyeződ&eacute;seket, a seprőg&eacute;p pedig a fellaz&iacute;tott kosz hat&eacute;kony &ouml;sszetakar&iacute;t&aacute;s&aacute;t v&eacute;gzi el. A munka t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a Sz&eacute;chenyi t&eacute;rre vezető kisebb utc&aacute;kban, illetve a kor&aacute;bbi fesztiv&aacute;lok sor&aacute;n sokak &aacute;ltal ig&eacute;nybe vett Baross G&aacute;bor, Arany J&aacute;nos &eacute;s Kazinczy Ferenc utc&aacute;kban aktu&aacute;lis. A beavatkoz&aacute;snak k&ouml;sz&ouml;nhetően az eml&iacute;tett ter&uuml;leteken tiszt&aacute;bb lesz a burkolat.</b> Az életet jelentő víz http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1236 <br /> <b>A GYŐR-SZOL Zrt. v&aacute;ros&uuml;zemeltet&eacute;si &uuml;zlet&aacute;g&aacute;nak folyamatos munk&aacute;t ad az elm&uacute;lt időszakban <a href="http://www.gyor.hu">Győrben</a> is kialakult sz&eacute;lsős&eacute;ges időj&aacute;r&aacute;s. Az ut&oacute;bbi hat h&eacute;tben v&aacute;rosunkban alig volt csapad&eacute;k, a ny&aacute;rias meleg mellet szeptember elej&eacute;n m&eacute;g &eacute;jszak&aacute;ra sem hűlt le jelentősen a levegő. A kev&eacute;ske kis p&aacute;ra a sz&aacute;r&iacute;t&oacute; sz&eacute;lben gyorsan elp&aacute;rolgott. Ilyen k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt t&ouml;bbsz&ouml;r&ouml;sen is s&uacute;jtva vannak a k&ouml;zter&uuml;leti n&ouml;v&eacute;nyek. Noha a napokban volt eső, a csapad&eacute;khi&aacute;ny m&eacute;gis jelentős. </b><br /> Új ügyvezető az ipari parkban http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1235 <br /> <b>Amint arr&oacute;l a sajt&oacute; kor&aacute;bban m&aacute;r besz&aacute;molt, a k&ouml;zelm&uacute;ltban a GYŐR-SZOL Zrt. a k&uuml;lf&ouml;ldi tulajdonos kiv&aacute;s&aacute;rl&aacute;s&aacute;val sz&aacute;z sz&aacute;zal&eacute;kos tulajdonr&eacute;szt szerzett a <a href="http://www.ipgyor.hu">Győri Nemzetk&ouml;zti Ipari Park Kft.-ben.</a> A tranzakci&oacute; bejelent&eacute;sekor a S&aacute;gi G&eacute;za, a szolg&aacute;ltat&oacute; eln&ouml;k-vez&eacute;rigazgat&oacute;ja kil&aacute;t&aacute;sba helyezte a kft. műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek meg&uacute;j&iacute;t&aacute;s&aacute;t. Az &uacute;j koncepci&oacute; megval&oacute;s&iacute;t&aacute;snak &uacute;j &uuml;gyvezető igazgat&oacute;val v&aacute;g neki a c&eacute;g. </b> Kövesd a hulladék útját, nézd meg, miért fontos a szelektív gyűjtés! http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1234 <br /> <b>A szelekt&iacute;ven gyűjthető hullad&eacute;koknak nem csak egy &eacute;let&uuml;k van. De vajon mi t&ouml;rt&eacute;nik az &uuml;res műanyag palackokkal, &uuml;vegekkel, f&eacute;mdobozokkal, kiolvasott &uacute;js&aacute;gokkal, miut&aacute;n azokat a szelekt&iacute;v hullad&eacute;kgyűjtőbe dobtad? Most ny&iacute;lt nap keret&eacute;ben a saj&aacute;t szemeddel győződhetsz meg arr&oacute;l, hogy minden egyes hullad&eacute;k j&oacute; helyre ker&uuml;l.</b> Elköltözött a Szolgáltatási Üzem http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1233 <br /> <b>A GYŐR-SZOL Zrt. t&aacute;j&eacute;koztatja a tisztelt &uuml;gyfeleit, hogy a T&aacute;vhőszolg&aacute;ltat&aacute;si Igazgat&oacute;s&aacute;ghoz tartoz&oacute; Szolg&aacute;ltat&aacute;si &Uuml;zem szeptember 13-&aacute;n a Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n &uacute;t 32/a sz&aacute;m alatti &eacute;p&uuml;letből a v&aacute;llalat Rozgonyi u. 44. sz&aacute;m alatti telephely&eacute;re k&ouml;lt&ouml;z&ouml;tt. <br /> Hiba &eacute;s k&aacute;rbejelent&eacute;st &uuml;gyfeleink tov&aacute;bbra is a 96/505-055-&ouml;s telefonsz&aacute;mon int&eacute;zhetik.</b> Vízparti kaszálás Győrben http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1230 <br /> <b>A GYŐR-SZOL Zrt. v&aacute;ros&uuml;zemeltet&eacute;si &uuml;zlet&aacute;g&aacute;nak v&eacute;grehajt&aacute;s&aacute;ban a napokban t&ouml;rt&eacute;nt Győrben a k&ouml;zter&uuml;leten l&eacute;vő belv&aacute;rosi foly&oacute;partok kasz&aacute;l&aacute;sa. A munka sor&aacute;n elv&eacute;gezt&eacute;k a v&iacute;zparton &eacute;s a t&ouml;lt&eacute;seken kinőtt fű &eacute;s m&aacute;s l&aacute;gysz&aacute;r&uacute; n&ouml;v&eacute;nyek visszav&aacute;g&aacute;s&aacute;t. A kasz&aacute;l&aacute;snak k&ouml;sz&ouml;nhetően a belv&aacute;rosi foly&oacute;partok rendezett k&eacute;pet mutatnak.</b><br /> Hulladékudvarba törtek be Écsen http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1229 <br /> <b>Bet&ouml;rtek szeptember 12-&eacute;n &eacute;jjel az &eacute;csi hullad&eacute;kudvarba. A riaszt&oacute;rendszer jelz&eacute;s&eacute;re vonultak ki az őrző- v&eacute;dő c&eacute;g munkat&aacute;rsai. A bej&aacute;ratn&aacute;l v&aacute;rakoz&oacute; aut&oacute; vezetője annyit mondott, lerobbant az aut&oacute;ja, nem tud tov&aacute;bb menni. Az idők&ouml;zben ki&eacute;rkező j&aacute;rőr&ouml;k kider&iacute;tett&eacute;k, hogy a ker&iacute;t&eacute;st lebontva jutottak be a telepre.&nbsp;</b> Közterületi zöldmetszés http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1228 <br /> <b>Győri k&ouml;zter&uuml;leteken t&ouml;rt&eacute;nt z&ouml;ldmetsz&eacute;s a napokban a GYŐR-SZOL Zrt. v&aacute;ros&uuml;zemeltet&eacute;si &uuml;zlet&aacute;g&aacute;nak megval&oacute;s&iacute;t&aacute;s&aacute;ban. A beavatkoz&aacute;snak k&ouml;sz&ouml;nhetően Győr-Marcalv&aacute;ros II. v&aacute;rosr&eacute;szben a Kr&uacute;dy Gyula Gimn&aacute;zium, K&eacute;t Tan&iacute;t&aacute;si Nyelvű K&ouml;z&eacute;piskola &eacute;s Vend&eacute;gl&aacute;t&oacute;ipari Szakk&eacute;pző Iskola k&ouml;rnyezete sz&eacute;p&uuml;lt meg a tan&eacute;vkezd&eacute;sre. </b><br /> Szabad strandok idény végi bezárása Győrben http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1227 <b><br /> A GYŐR-SZOL Zrt. augusztus v&eacute;g&eacute;ig biztos&iacute;totta a v&iacute;zben tart&oacute;zkod&aacute;s biztons&aacute;gos felt&eacute;teleit az Aranypart I. &eacute;s Aranypart II. szabad strandokon. 2012. szeptember 1-j&eacute;től a ny&aacute;ri szezon lez&aacute;rult&aacute;val mindk&eacute;t szabad strandon tilos a v&iacute;zben tart&oacute;zkod&aacute;s.</b> Fejlesztések miatt zárva lesz a Magyar Vilmos uszoda http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1225 <strong><br /> Fejleszt&eacute;sek miatt 2012. szeptember 3-t&oacute;l, szeptember 5-ig z&aacute;rva tart a győri Magyar Vilmos uszoda. <br /> </strong><br /> A 4 Évszak Fesztivál nyárzáró rendezvényei utáni takarítás http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1224 <br /> <b>A győri v&aacute;rosi rendezv&eacute;nyek ideje alatt &eacute;s a fesztiv&aacute;lokat k&ouml;vetően a GYŐR-SZOL Zrt. v&eacute;gzi el v&aacute;rosunkban a k&ouml;ztisztas&aacute;gi munk&aacute;kat. &Iacute;gy volt ez az elm&uacute;lt hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;g&eacute;n is, amikor a 4 &Eacute;vszak Fesztiv&aacute;l ny&aacute;rz&aacute;r&oacute; rendezv&eacute;nyei sor&aacute;n cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;ktől h&eacute;tfőig kellett helyt&aacute;llniuk a v&aacute;rosi szolg&aacute;ltat&oacute; tisztas&aacute;g&eacute;rt felelős munkat&aacute;rsainak. A programok alatt szinte folyamatos jelenl&eacute;tet ig&eacute;nyelt a k&ouml;ztisztas&aacute;g fenntart&aacute;sa. A legnagyobb feladat a V&aacute;rosh&aacute;z t&eacute;r &eacute;s Szent Istv&aacute;n &uacute;t k&ouml;rny&eacute;k&eacute;n megrendezett szombat esti szuperkoncertet k&ouml;vetően ad&oacute;dott.</b> Útmosás Győrben http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1220 <br /> <b>A k&aacute;nikulai időj&aacute;r&aacute;s miatt a GYŐR-SZOL Zrt. ism&eacute;t v&eacute;gzi az utak mos&aacute;s&aacute;t <a href="http://www.gyor.hu">Győrben.</a> Keddtől a belv&aacute;rosi s&eacute;t&aacute;l&oacute;utc&aacute;kban, szerd&aacute;t&oacute;l ezt kieg&eacute;sz&iacute;tve a forgalmasabb belv&aacute;rosi utc&aacute;kban, cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;ktől az előbbiekkel egy&uuml;tt m&aacute;r a lak&oacute;telepi r&eacute;szeken is tal&aacute;lkozhatunk az &uacute;tmos&oacute; g&eacute;pekkel. </b><br /> Új játékeszközöket adtak át Adyvárosban http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1218 <br /> <b>&Uacute;j j&aacute;t&eacute;keszk&ouml;z&ouml;ket adtak &aacute;t a napokban Adyv&aacute;rosban. <a href="http://www.radnotiakos.hu/">Radn&oacute;ti &Aacute;kos k&eacute;pviselő</a> programj&aacute;ban hangs&uacute;lyos helyet kapott a j&aacute;tsz&oacute;terek fejleszt&eacute;se, tavaly m&aacute;r &aacute;tadtak egy teljesen &uacute;j j&aacute;tsz&oacute;teret az Ifj&uacute;s&aacute;g k&ouml;r&uacute;t m&ouml;g&ouml;tt, id&eacute;n pedig a k&eacute;pviselő k&ouml;rzet&eacute;ben tal&aacute;lhat&oacute; 13 j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;r mindegyike most egy &uacute;j eszk&ouml;zzel gazdagodott, mivel &iacute;gy minden ter&uuml;let egyenlő m&oacute;don gazdagodhatott a fejleszt&eacute;sekből.</b> Új játékok a játszótéren http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1217 <br /> <b>A szabadhegyi Lovas &eacute;s a V&aacute;ndor utc&aacute;k m&ouml;g&ouml;tti z&ouml;ldter&uuml;let j&aacute;tsz&oacute;ter&eacute;n egy &uacute;j cs&uacute;szda &eacute;s homokoz&oacute; v&aacute;rja a k&ouml;rny&eacute;kbeli gyerekeket. Az &uacute;j eszk&ouml;z&ouml;k k&ouml;lts&eacute;geit Simon R&oacute;bert Bal&aacute;zs alpolg&aacute;rmester, a v&aacute;rosr&eacute;sz &ouml;nkorm&aacute;nyzati k&eacute;pviselője saj&aacute;t keret&eacute;ből biztos&iacute;totta. A munk&aacute;latokat a GYŐR-SZOL szakemberei v&eacute;gezt&eacute;k.</b><br /> 2012. Nyári Olimpia http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1212 <br /> J<b>&uacute;lius 27-e &oacute;ta &uuml;zemel Győrben a Megyeh&aacute;za t&eacute;ren a Sport terasz, ahol a sport szerelmesei &oacute;ri&aacute;s kivet&iacute;tőn n&eacute;zhetik a XXX. ny&aacute;ri olimpiai j&aacute;t&eacute;kok telev&iacute;zi&oacute;s k&ouml;zvet&iacute;t&eacute;seit. A Sport Terasz d&iacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;t, napi takar&iacute;t&aacute;s&aacute;t a GYŐR-SZOL Zrt. biztos&iacute;tja. Győr k&ouml;zter&uuml;leteit kezelő c&eacute;g a t&eacute;ren kor&aacute;bban elhelyezett n&ouml;v&eacute;nydekor&aacute;ci&oacute; kieg&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;re tov&aacute;bbi 10 darab nagym&eacute;retű d&eacute;zs&aacute;s n&ouml;v&eacute;nyt sz&aacute;ll&iacute;tott ki, a n&ouml;v&eacute;ny kompoz&iacute;ci&oacute;k k&ouml;zvetlen&uuml;l a kivet&iacute;tő előtt l&aacute;that&oacute;ak. Ezen fel&uuml;l k&eacute;t nagym&eacute;retű, sz&iacute;nes vir&aacute;gokkal be&uuml;ltetett vir&aacute;gl&aacute;da ker&uuml;lt a terasz bej&aacute;rati kapuj&aacute;hoz. </b> Tájékoztatás a fizetőparkoló-hálózat kiterjesztéséről http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1211 <br /> <b>A telep&uuml;l&eacute;sek fejlőd&eacute;s&uuml;k sor&aacute;n egy szűk v&aacute;rosmagb&oacute;l kiindulva kifel&eacute; terjeszkednek. Mivel a v&aacute;rosok belső ter&uuml;letei a legr&eacute;gibb &eacute;p&iacute;t&eacute;sűek, ez&aacute;ltal a szűk utc&aacute;k nehezen tudj&aacute;k kiszolg&aacute;lni a folyamatosan fejlődő motoriz&aacute;ci&oacute; k&ouml;vetkezt&eacute;ben egyre nagyobb m&eacute;rt&eacute;kben fell&eacute;pő parkol&aacute;si ig&eacute;nyeket. Napjainkban a Belv&aacute;rossal k&ouml;zvetlen&uuml;l szomsz&eacute;dos v&aacute;rosr&eacute;szekben, R&eacute;vfalu &eacute;s N&aacute;dorv&aacute;ros &eacute;rintett utc&aacute;iban nagym&eacute;rt&eacute;kben n&ouml;vekedett az idegen, indokolatlanul v&aacute;rakoz&oacute; g&eacute;pkocsik sz&aacute;ma, sokszor akad&aacute;lyozva a forgalmat vagy lehetetlenn&eacute; t&eacute;ve a lak&oacute;k j&aacute;rműveinek elhelyez&eacute;s&eacute;t. A szűk&ouml;sen rendelkez&eacute;sre &aacute;ll&oacute; parkol&oacute;helyeknek elsősorban a helyben lak&oacute;k &eacute;rdekeit kell kiszolg&aacute;lniuk. E c&eacute;l biztos&iacute;t&aacute;sra ker&uuml;lt bevezet&eacute;sre az &eacute;rintett ter&uuml;leteken a fizető parkol&aacute;s, mint forgalom szab&aacute;lyoz&aacute;si eszk&ouml;z.</b><br /> Magyar Vilmos uszoda karbantartás http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1210 <strong><br /> T&aacute;j&eacute;koztatjuk kedves &uuml;gyfeleinket , hogy a Magyar Vilmos Uszoda (volt GY&Aacute;&Eacute;V Uszoda) 2012. augusztus 6-t&oacute;l karbantart&aacute;s miatt z&aacute;rva tart.<br /> <br /> A nyit&aacute;s v&aacute;rhat&oacute; időpontja augusztus 11.<br /> <br /> K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k sz&iacute;ves meg&eacute;rt&eacute;s&uuml;ket.</strong><br /> Kereskedők jelentkezését várják! http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1208 <br /> <b>A GYŐR-SZOL Zrt &eacute;s a KISOSZ k&ouml;z&ouml;s kezdem&eacute;nyez&eacute;se, hogy j&uacute;lius 21&ndash; től kezdődően minden h&oacute;nap harmadik szombatj&aacute;n orsz&aacute;gos kirakod&oacute;v&aacute;s&aacute;r lesz a v&aacute;rosr&eacute;ti piact&eacute;ren (Győr Budai u. 1. , &Aacute;rk&aacute;d m&ouml;g&ouml;tt ). <br /> <br /> Az esem&eacute;nyre v&aacute;rj&aacute;k kiskereskedők, k&eacute;zművesek, manufakt&uacute;r&aacute;k jelentkez&eacute;s&eacute;t. &Eacute;rdeklődni/jelentkezni: piacok@gyorszol.hu email c&iacute;men, vagy a 96/418-509, 20/464-1757 telefonsz&aacute;mokon, Rotter Zsoltn&aacute;l&nbsp; lehet. </b> <br /> A Tompa utcai vezetékbontásról http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1207 <strong><br /> A ter&uuml;leten zajl&oacute; bont&aacute;si &eacute;s &eacute;p&iacute;t&eacute;si munk&aacute;kat nem a GYŐR-SZOL Zrt. v&eacute;gzi.</strong> Vége a forgalomkorlátozásnak a Szent István úton http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1206 <b><br /> A GYŐR-SZOL Zrt. a kor&aacute;bban megadott hat&aacute;ridőre befejezte annak a 40 &eacute;ves t&aacute;vhő vezet&eacute;knek a cser&eacute;j&eacute;t, amely az &Uacute;jlak utcai csom&oacute;pont k&ouml;zel&eacute;ben keresztezi a nagy forgalm&uacute; győri Szent Istv&aacute;n utat. 2012. j&uacute;lius 23-&aacute;t&oacute;l &uacute;jra mind a n&eacute;gy forgalmi s&aacute;v a kor&aacute;bban megszokottak szerint haszn&aacute;lhat&oacute; Győr v&aacute;rosi &aacute;tvezető &uacute;tj&aacute;nak ezen szakasz&aacute;n. </b><br /> Karban a szökőkutak http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1205 <br /> <span style="font-weight: bold;">Karbantartott csobog&oacute;k. A Győr-Szol Zrt. &eacute;ves szinten k&ouml;zel 25 milli&oacute; forintot sz&aacute;n az iv&oacute;kutak, csobog&oacute;k &eacute;s sz&ouml;kőkutak &uuml;zemeltet&eacute;s&eacute;re, karbantart&aacute;s&aacute;ra. Az &eacute;v eleji munk&aacute;knak k&ouml;sz&ouml;nhetően a szezonban komolyabb meghib&aacute;sod&aacute;ssal nem kell sz&aacute;molnia a t&aacute;rsas&aacute;gnak, &iacute;gy ny&aacute;r v&eacute;g&eacute;ig minden nap &eacute;lvezhetik a belv&aacute;rosi v&iacute;zj&aacute;t&eacute;kot a győriek.</span> Virágok díszítenek Győrben http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1204 <strong><br /> A Győri K&ouml;zszolg&aacute;ltat&oacute; &eacute;s Vagyongazd&aacute;lkod&oacute; Zrt. a saj&aacute;t lehetős&eacute;geihez m&eacute;rten mindent megtesz a v&aacute;rosi k&ouml;rnyezet megsz&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;rt. Ennek keret&eacute;ben a szolg&aacute;ltat&oacute; munkat&aacute;rsai k&ouml;zel 75.000 db egyny&aacute;ri vir&aacute;got &uuml;ltettek Győr k&ouml;zter&uuml;leti vir&aacute;g&aacute;gy&aacute;saiba. A sz&iacute;nes n&ouml;v&eacute;nyek gondoz&aacute;sa folyamatos feladat, ami legfők&eacute;ppen a locsol&aacute;sban, kap&aacute;l&aacute;sban, gyoml&aacute;l&aacute;sban, valamint az aktu&aacute;lis n&ouml;v&eacute;nyv&eacute;delmi feladatok elv&eacute;gz&eacute;s&eacute;ben nyilv&aacute;nul meg.</strong> Közterületi rongálások Győrben http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1203 <br /> <span style="font-weight: bold;">A GYŐR-SZOL Zrt. munkat&aacute;rsai j&uacute;lius 17-&eacute;n kedden reggel sajn&aacute;lattal tapasztalt&aacute;k, hogy a Rad&oacute; szigeten tal&aacute;lhat&oacute; Zenepavilon k&ouml;rnyezet&eacute;ben sz&aacute;nd&eacute;kos k&aacute;rokoz&oacute;k t&iacute;z darab sz&eacute;ket t&ouml;nkretettek. A sokak &aacute;ltal haszn&aacute;lt &uuml;lő alkalmatoss&aacute;gok t&aacute;mla &eacute;s &uuml;lő l&eacute;ceit sz&eacute;tt&ouml;rt&eacute;k. Ugyanekkor a Zenepavilon oldalbor&iacute;t&aacute;s&aacute;t ad&oacute; form&aacute;zott l&eacute;cek k&ouml;z&uuml;l j&oacute;n&eacute;h&aacute;nyat szint&eacute;n let&ouml;rtek, megsemmis&iacute;tettek. Az előzetesen becs&uuml;lt anyagi k&aacute;r meghaladja az &ouml;tvenezer forintot. Mint minden ilyen esetben, a GYŐR-SZOL Zrt. most is megtette a rendőrs&eacute;gen a feljelent&eacute;st.</span> Virágládákat borítottak fel a Kálóczy ligetben http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1201 <br /> <span style="font-weight: bold;">A k&ouml;rnyezet megsz&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;re a GYŐR-SZOL Zrt. j&uacute;lius 11-&eacute;n szerd&aacute;n t&iacute;z darab d&eacute;zs&aacute;ba &uuml;ltetett nagym&eacute;retű mediterr&aacute;n n&ouml;v&eacute;nyt helyezett ki a K&aacute;l&oacute;czy liget t&ouml;lt&eacute;s&eacute;n tal&aacute;lhat&oacute; d&iacute;szburkolattal lerakott s&eacute;t&aacute;ny ment&eacute;n. </span><br style="font-weight: bold;" /> <br style="font-weight: bold;" /> <span style="font-weight: bold;"> J&uacute;lius 12-&eacute;n cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n reggel sajn&aacute;lattal tapasztaltuk, hogy m&aacute;snapra mind a t&iacute;z darab, egyenk&eacute;nt legal&aacute;bb &ouml;tven kilogramm s&uacute;ly&uacute; be&uuml;ltetett d&eacute;zs&aacute;t sz&aacute;nd&eacute;kos k&aacute;rokoz&oacute;k felbor&iacute;tott&aacute;k.</span> Növényápolás http://www.gyorszol.hu/index.asp?i=hirek_reszletek&id=1200 <br /> <span style="font-weight: bold;">A GYŐR-SZOL Zrt. a k&ouml;zelm&uacute;ltban elv&eacute;gezte a N&aacute;dorv&aacute;rosi K&ouml;ztemető Szent L&eacute;lek templom felőli bej&aacute;rat&aacute;nak k&ouml;rnyezet&eacute;ben a sz&uuml;ks&eacute;ges n&ouml;v&eacute;ny&aacute;pol&aacute;si munk&aacute;kat.</span><br style="font-weight: bold;" /> <br style="font-weight: bold;" /> <span style="font-weight: bold;"> A szakemberek lev&aacute;gt&aacute;k a k&ouml;zter&uuml;leten &aacute;ll&oacute; f&aacute;k sarjhajt&aacute;sait &eacute;s megny&iacute;rt&aacute;k a cserj&eacute;ket. A beavatkoz&aacute;snak k&ouml;sz&ouml;nhetően a parkol&oacute; &eacute;s a z&ouml;ldter&uuml;let k&ouml;nnyebben takar&iacute;that&oacute; lett. A kert&eacute;szeti tev&eacute;kenys&eacute;gnek vagyonv&eacute;delmi szempontb&oacute;l is jelentős szerepe van, a metsz&eacute;seknek &eacute;s cserjealak&iacute;t&aacute;soknak k&ouml;sz&ouml;nhetően a ter&uuml;let jobban &aacute;tl&aacute;that&oacute;.</span> ...